Close

Otrzymaj wycenę

Posiadamy własny park maszynowy, co pozwala nam znaleźć rozwiązania dopasowane do każdego zastosowania.

Zamów prezentację na terenie firmy, wideokonferencję lub wysyłkę darmowego detalu. Nasz zespół obsługi klienta wyjaśni Ci dokładnie jak pracujemy i jak wyceniamy zlecenia.

Skontaktuj się 85 733 9000
Close
Arrow

Wróć

Prześlij pliki i podaj swoje dane

Posiadamy własny park maszynowy, co pozwala nam znaleźć rozwiązania dopasowane do każdego zastosowania.

Zamów prezentację na terenie firmy, wideokonferencję lub wysyłkę darmowego detalu. Nasz zespół obsługi klienta wyjaśni Ci dokładnie jak pracujemy i jak wyceniamy zlecenia.

100 mm

wysokość

300 mm

wysokość

600 mm

wysokość

Close
Arrow

Wróć

Dowiedz się więcej

Posiadamy własny park maszynowy, co pozwala nam znaleźć rozwiązania dopasowane do każdego zastosowania.
  Zamów prezentację na terenie firmy, wideokonferencję lub wysyłkę darmowego detalu. Nasz zespół obsługi klienta wyjaśni Ci dokładnie jak pracujemy i jak wyceniamy zlecenia.

  Skontaktuj się 85 733 9000

  Jesteśmy beneficjentem programów UE

  Poddziałanie 2.3.6 Granty na Eurogranty

  Technology Applied Sp. z o.o. zgodnie z umową
  o dofinansowanie nr POIR.02.03.06-20-0019/22-00
  realizuje projekt pn.

  „Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego
  do realizacji w ramach Programu Cyfrowa Europa”

  Celem projektu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu planowanego do realizacji w ramach Programu Cyfrowa Europa,
  tj. wynagrodzeń personelu zaangażowanego w prace projektowe.

  Budżet projektu: 23 250,00 zł

  Kwota dofinansowania ze środków UE: 23 250,00 zł

  Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty, współfinansowanego
  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Podziałanie 1.4.1


  Technology Applied Sp. z o.o. zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.01-20-2505/20-00, zawartą w dniu 20.01.2021 r., realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-2505/20 pn. „Przygotowanie usługi doradczej w zakresie modeli biznesowych i planów komercyjnych firmy Technology Applied Sp. z o.o.” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Typu projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy). Celem projektu jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Wartość projektu: 60 516,00 PLN. Dofinansowanie projektu z UE: 41 820,00 PLN.

  Technology Applied Sp. z o.o.
  zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.04.01-20-2506/20-00, zawartą w dniu 20.01.2021 r.,
  realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-2506/20
  pn. „Przygotowanie usługi doradczej z zakresu planu usieciowienia usług firmy Technology Applied Sp. z o.o.”
  dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu,
  Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Typu projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy).
  Celem projektu jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

  Wartość projektu: 60 762,00 PLN. Dofinansowanie projektu z UE: 41 990,00 PLN.