Close

Otrzymaj wycenę

Posiadamy własny park maszynowy, co pozwala nam znaleźć rozwiązania dopasowane do każdego zastosowania.

Zamów prezentację na terenie firmy, wideokonferencję lub wysyłkę darmowego detalu. Nasz zespół obsługi klienta wyjaśni Ci dokładnie jak pracujemy i jak wyceniamy zlecenia.

Skontaktuj się 85 733 9000
Close
Arrow

Wróć

Prześlij pliki i podaj swoje dane

Posiadamy własny park maszynowy, co pozwala nam znaleźć rozwiązania dopasowane do każdego zastosowania.

Zamów prezentację na terenie firmy, wideokonferencję lub wysyłkę darmowego detalu. Nasz zespół obsługi klienta wyjaśni Ci dokładnie jak pracujemy i jak wyceniamy zlecenia.

100 mm

wysokość

300 mm

wysokość

600 mm

wysokość

Close
Arrow

Wróć

Dowiedz się więcej

Posiadamy własny park maszynowy, co pozwala nam znaleźć rozwiązania dopasowane do każdego zastosowania.
  Zamów prezentację na terenie firmy, wideokonferencję lub wysyłkę darmowego detalu. Nasz zespół obsługi klienta wyjaśni Ci dokładnie jak pracujemy i jak wyceniamy zlecenia.

  Skontaktuj się 85 733 9000

  Opublikowano: 01.03.22

  Pomoc Ukrainie

  W związku z zaistniałą sytuacją za naszą wschodnią granicą. Czujemy się zobligowani do pomocy naszym Ukraińskim sąsiadom. Z dniem dzisiejszym rozpoczynamy kampanię wsparcia polegającą na przekazaniu 10% ze sprzedaży naszych towarów i usług, sprzedanych w marcu tego roku.

   

  Jako największa polska drukarnia 3D oraz jako reprezentanci sektora prywatnego w branży nowych technologii z ogromnym bólem obserwujemy drastyczne sceny cierpienia ludzi mimowolnie uwikłanych w absolutnie bezsensowny konflikt zbrojny.

   

  W obliczu takiej agresji oraz w obliczu niewobrażalnego cierpienia nie potrafimy być bezczynni. Od dziś tj. o 01.03.22 do 31.03.22 10% z całej naszej sprzedaży trafi na konto wybranej fundacji dozbrajającej niesamowitych ponad wszelką miarę obrońców Ukrainy a przede wszystkim obrońców swoich domów i rodzin.

   

  Organizacyjnie kampania będzie wyglądać następująco:

  – Każde zamówienie złożone w Marcu tego roku zostanie oznaczone hasłem „pomoc”.

  – Raport z zamówień złożonych w Marcu zostanie opublikowany 01.04.22.

  – Do zamówień sukcesywnie będą wystawiane faktury, w których opisie dodatkowym znajdować się będzie informacja na temat kampanii pomocowej.

  – Środki z zrealizowanych faktur będziemy sukcesywnie przelewać na konto wybranej fundacji.

  – Potwierdzenia przelewów będziemy zamieszczać w Social Mediach oraz udostępniać mediom, które będą zainteresowane.

  – Jeżeli zamówienie złożone w marcu nie zostanie w marcu zrealizowane a faktura za jego realizację zostanie wystawiona z terminem późniejszym to takie zamówienie i tak kwalifikowane będzie do wsparcia i 10% od jego wartości zostanie przekazana na pomoc.

  – W wypadku, rezygnacji z zamówienia, reklamacji lub sporu z klientem końcowym w efekcie którego zostanie wstrzymana płatność za fakturę objętą kampanią. Taka faktura do czasu wyjaśnienia nie będzie kwalifikować się do pomocy. Tz. Działamy metodą kasową i przelewamy 10% od środków które faktycznie do nas wpłyną.

   

  Czynienie świata lepszym miejscem to małe czyny każdego z nas. Każda decyzja o tym czy okazać komuś miłość i wsparcie zamiast nienawiści i pogardy buduje nasz świat. Dobro było, jest i będzie zawsze jedynym słusznym fundamentem. Taką ideę mamy w sercach i taką ideą kierujemy się w czynach.